buildozer android NDK Ubuntu indirilmiyor

fadii 09/05/2017. 1 answers, 80 views
python ubuntu android-ndk android-ndk kivy buildozer

OS Ubuntu 16.04 LTS kullanıyorum. Ben python2 ve python3 buildozer yükledim. Android sdk yüklü ama android NDK indirirken buildozer hata gösteriyor. Lütfen bu sorunu çözmek için bana yardımcı olun. Aşağıdaki Error.

# Downloading http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2
Traceback (most recent call last):
 File "/home/fadii/.local/bin/buildozer", line 11, in   sys.exit(main())
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/scripts/client.py", line 13, in main
  Buildozer().run_command(sys.argv[1:])
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 1026, in run_command
  self.target.run_commands(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 91, in run_commands
  func(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 101, in cmd_debug
  self.buildozer.prepare_for_build()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 175, in prepare_for_build
  self.target.install_platform()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 499, in install_platform
  self._install_android_ndk()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 309, in _install_android_ndk
  cwd=self.buildozer.global_platform_dir)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 671, in download
  urlretrieve(url, filename, report_hook)
 File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1760, in retrieve
  block = fp.read(bs)
 File "/usr/lib/python3.5/tempfile.py", line 622, in func_wrapper
  return func(*args, **kwargs) 

1 Answers


Haphi 02/12/2017.

Ben de aynı problemi yaşadım. NDK'nın adresini denediğimde, google'ın URL'yi NDK'ye değiştirdiğini tespit ettim.

Buildozer aşağıdakilerle yapılandırılmıştır: http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Ancak şu anda: http://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Çözüm, ndk'yi çalışma URL'sinden el ile karşıdan yüklemek ve paketin açılmamış klasörünü yeni alt klasör olarak yerleştirmek:

/home//.buildozer/android/platform/ 
2 comments
fadii 02/14/2017
Teşekkür ederim işe yaradı.
Haphi 02/14/2017
Bunu duyduğuma sevindim! Ancak, daha fazla sorunla karşılaşırsanız, belki de aşağıdakileri kullanarak builddozer'ın belirli bir sürümünü kullanmaya çalışmayı düşünmelisiniz: 1) dizine cd git clone https://github.com/kivy/buildozer 2) cd ve aşağıdaki gibi özel bir sürüm edinin: git checkout tags/v0.32 3) python setup.py build

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags