Android: c ++ NDK'da Paylaşılan Tercihler nesnesini oluşturmanız ve bazı Boole değerini saklamanız gerekiyor

Amjad Khan 07/29/2017. 3 answers, 887 views
java android android c++ android-ndk android-ndk jni

Buna yeni başlıyorum, nasıl başlayacağımı bilmiyorum

Android.mk kullanarak C ++ ile bağlantılı bir proje oluşturdum.

Bu nedenle, java'dan bir yöntem çağırdığımda, paylaşılan tercih nesnesine depolama boolean değerini kaydetmesi gerekir.

Bu benim JNI yöntemim

extern "C"
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_example_sample_storeBoolean(JNIEnv *env,jobject instance){
//TODO 
const char *name ="hello";
__android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, "TRACKERS", "***** %s *****", name);
} 

normal log Ben şimdi sadece sharepreference nesne oluşturmak ve boolean değeri ayarlamak gerekir çalışıyor

SharedPreferences prefs = context.getSharedPreferences("myprefdata", Context.MODE_PRIVATE);

prefs.edit().putBoolean("settingnootification", true).commit(); 

Lütfen bana nasıl yapacağımı yönlendirin. Teşekkürler

public abstract SharedPreferences getSharedPreferences(String name, int mode); 

Bu yöntemi c ++ 'da kullanmanız gerekiyor

3 Answers


vikas kumar 08/05/2017.

saveBoolean(boolean bool) adını saveBoolean(boolean bool) ve değeri kaydettim. İşte kod: MainActivity

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

// Used to load the 'native-lib' library on application startup.
static {
  System.loadLibrary("native-lib");
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  stringFromJNI(this);
}

/**
 * A native method that is implemented by the 'native-lib' native library,
 * which is packaged with this application.
 */
public native void stringFromJNI(MainActivity mainActivity);

public void saveBoolean(boolean bool){
  SharedPreferences sharedPreferences = this.getSharedPreferences("Test", Context.MODE_PRIVATE);
  sharedPreferences.edit().putBoolean("testBool",bool).commit();
  Log.d("MainActivity","saveBoolean Called "+bool);
} 

}

#include #include extern "C"
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_android_techgig_sharedpref_MainActivity_stringFromJNI(JNIEnv *env,jobject obj /* this */) {

  jclass cls = (env)->GetObjectClass(obj); //for getting class
  jmethodID mid = (env)->GetMethodID(cls, "saveBoolean", "(Z)V"); //for getting method signature, Z for boolean
  if (mid == 0)
    return;
  //will return 0 in case of class not found
  (env)->CallVoidMethod(obj, mid, true); //now calling actual method
  printf("native called");
} 

İşte yöntem imzaları türleri

Signature  Java Type
Z  boolean
B  byte
C  char
S  short
I  int
J  long
F  float
D  double 

İşte daha fazla keşfetmek için bağlantı var ..

Mutlu kodlama !!!


mko 07/31/2017.

Java sınıfını kodunuzdan aramak istiyorsunuz sanırım. Java'yı C ++ kodunuzdan geri çağırmanızı öneririm.

Buraya bir göz atın:

https://github.com/mkowsiak/jnicookbook/tree/master/recipeNo032

Bu örnekte, yaptığınız şey:

 • Java C ++ çağırır
 • Java'dan aktarılan bilgiye dayanarak, C ++ JVM'ye bağlanır
 • C ++ kodu, başka bir sınıftan Java kodunu çağırır (sizin durumunuzda, SharedPreferences nesnesi olacaktır)

İşleri kolaylaştırmak için bazı yardımcı sınıflara ihtiyacınız olabilir. TercihlerStorer - Uygun tercihler sınıfını ve saklamak istediğiniz değerleri iletirsiniz.

Buraya bir göz atın:

public static int fun() {
 System.out.println("From JVM");
 return 0;
} 

Bu, aramak istediğiniz yöntemdir, ancak olmasını istediğiniz: mağaza (String değeri, int modu).

Kodunuzda (Java'da) bu nesneyi oluşturmanız ve C ++ kodunuza argüman olarak iletmeniz gerekir. Inside C ++, bu nesnenin yöntemini çağırmak istersiniz. JVM içinde zaten orada olacak - çağrılmaya hazır.

Bu sizin aradığınız şey değilse, tüm kullanım durumunu biraz daha açık hale getirmek için biraz daha bilgi vermeniz gerektiğini düşünüyorum.

JNI ile eğlenin


Amjad Khan 09/06/2017.

GetSharedPreferences () yöntemini çağırmam gerekiyor, Peki bunu nasıl arayabilirim ve boolean'ı depolayabilirim.

Yani, NDK C ++ içinde boolean değerini depolamak ve almak için iki basit yöntem oluşturdum.

MainActivity.java

public class MainActivity extends Activity {
  // Used to load the 'native-lib' library on application startup.
  static {
    System.loadLibrary("Native");
  }
  private Activity activity;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    activity=MainActivity.this;
    setStoreBoolValues(activity, true);

    if (getStoreValues(activity))
      Log.e("Store Value", " ** true **");
    else
      Log.e("Store Value", " ** false **");
  }

  public native boolean getStoreValues(Activity activity);
  public native void setStoreBoolValues(Activity activity, boolean flag);
} 

MainActivity olarak Yerel Yöntem Bildirildi ve ayrıca .so dosyam olarak adlandırıldı

NativeClass.Cpp

jobject mainClass;

jstring spname(JNIEnv *env) {
  return env->NewStringUTF("sharedstore");
}

jstring objectname(JNIEnv *env) {
  return env->NewStringUTF("boolvaluestore");
}

extern "C"
JNIEXPORT jboolean JNICALL
Java_com_ebizzinfotech_amjad_contentresolverproj_MainActivity_getStoreValues(JNIEnv *env,
                                       jobject instance,
                                       jobject activity) {

  jclass spcls = env->FindClass("android/content/SharedPreferences");
  jclass contextcls = env->FindClass("android/content/Context");
  mainClass = env->NewGlobalRef(activity);
  jmethodID mid = env->GetMethodID(contextcls, "getSharedPreferences",
                   "(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/SharedPreferences;");
  jmethodID midbool = env->GetMethodID(spcls, "getBoolean",
                     "(Ljava/lang/String;Z)Z");
  jobject jobjectshared = env->CallObjectMethod(mainClass, mid, spname(env), 0);
//  jobject jobjectsharededit = env->CallObjectMethod(jobjectshared,midedit);
  jboolean jboolean1 = env->CallBooleanMethod(jobjectshared, midbool,objectname(env), JNI_FALSE);

  env->DeleteLocalRef(spcls);
  env->DeleteLocalRef(contextcls);
  return jboolean1;
}


extern "C"
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_ebizzinfotech_amjad_contentresolverproj_MainActivity_setStoreBoolValues(JNIEnv *env,
                                         jobject instance,
                                         jobject activity,
                                         jboolean flag) {
  jclass spcls = env->FindClass("android/content/SharedPreferences");
  jclass speditorcls = env->FindClass("android/content/SharedPreferences$Editor");
  jclass contextcls = env->FindClass("android/content/Context");

  mainClass = env->NewGlobalRef(activity);

  jmethodID mid = env->GetMethodID(contextcls, "getSharedPreferences",
                   "(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/SharedPreferences;");

  jmethodID midedit = env->GetMethodID(spcls, "edit",
                     "()Landroid/content/SharedPreferences$Editor;");

  jmethodID midputbool = env->GetMethodID(speditorcls, "putBoolean",
                      "(Ljava/lang/String;Z)Landroid/content/SharedPreferences$Editor;");

  jmethodID midapply = env->GetMethodID(speditorcls, "apply",
                     "()V");
  jobject jobjectshared = env->CallObjectMethod(mainClass, mid,spname(env), 0);
  jobject jobjectsharededit = env->CallObjectMethod(jobjectshared, midedit);
  env->CallVoidMethod(env->CallObjectMethod(jobjectsharededit, midputbool, objectname(env), flag),
            midapply);
  env->DeleteLocalRef(spcls);
  env->DeleteLocalRef(contextcls);
  env->DeleteLocalRef(speditorcls);
} 

HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

1 (G)I-DLE

POP/STARS flac

(G)I-DLE. 2018. Writer: Riot Music Team;Harloe.
2 Ariana Grande

​Thank U, Next flac

Ariana Grande. 2018. Writer: Crazy Mike;Scootie;Victoria Monét;Tayla Parx;TBHits;Ariana Grande.
3 Imagine Dragons

Bad Liar flac

Imagine Dragons. 2018. Writer: Jorgen Odegard;Daniel Platzman;Ben McKee;Wayne Sermon;Aja Volkman;Dan Reynolds.
4 Backstreet Boys

Chances flac

Backstreet Boys. 2018.
5 Clean Bandit

Baby flac

Clean Bandit. 2018. Writer: Jack Patterson;Kamille;Jason Evigan;Matthew Knott;Marina;Luis Fonsi.
6 BTS

Waste It On Me flac

BTS. 2018. Writer: Steve Aoki;Jeff Halavacs;Ryan Ogren;Michael Gazzo;Nate Cyphert;Sean Foreman;RM.
7 Fitz And The Tantrums

HandClap flac

Fitz And The Tantrums. 2017. Writer: Fitz And The Tantrums;Eric Frederic;Sam Hollander.
8 BlackPink

Kiss And Make Up flac

BlackPink. 2018. Writer: Soke;Kny Factory;Billboard;Chelcee Grimes;Teddy Park;Marc Vincent;Dua Lipa.
9 Calum Scott

No Matter What flac

Calum Scott. 2018. Writer: Toby Gad;Calum Scott.
10 Lady Gaga

I'll Never Love Again flac

Lady Gaga. 2018. Writer: Benjamin Rice;Lady Gaga.
11 Kelly Clarkson

Never Enough flac

Kelly Clarkson. 2018. Writer: Benj Pasek;Justin Paul.
12 Imagine Dragons

Machine flac

Imagine Dragons. 2018. Writer: Wayne Sermon;Daniel Platzman;Dan Reynolds;Ben McKee;Alex Da Kid.
13 Diplo

Close To Me flac

Diplo. 2018. Writer: Ellie Goulding;Savan Kotecha;Peter Svensson;Ilya;Swae Lee;Diplo.
14 Cher Lloyd

None Of My Business flac

Cher Lloyd. 2018. Writer: ​iamBADDLUCK;Alexsej Vlasenko;Kate Morgan;Henrik Meinke;Jonas Kalisch;Jeremy Chacon.
15 Ashley Tisdale

Voices In My Head flac

Ashley Tisdale. 2018. Writer: John Feldmann;Ashley Tisdale.
16 Bradley Cooper

Always Remember Us This Way flac

Bradley Cooper. 2018. Writer: Lady Gaga;Dave Cobb.
17 Halsey

Without Me flac

Halsey. 2018. Writer: Halsey;Delacey;Louis Bell;Amy Allen;Justin Timberlake;Timbaland;Scott Storch.
18 Little Mix

Woman Like Me flac

Little Mix. 2018. Writer: Nicki Minaj;Steve Mac;Ed Sheeran;Jess Glynne.
19 Little Mix

Told You So flac

Little Mix. 2018. Writer: Eyelar;MNEK;Raye.
20 Frida Sundemo

Apologize flac

Frida Sundemo. 2018.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags