Android Studio Hatası: (147, 17) hatası: 'DevMem2D_ <imzasız char>' kullanımdan kaldırıldı [-Werror, -Wdeprecated-declarations]

Mahdi Askarirad 07/30/2017. 0 answers, 20 views
c++ android-studio android-studio opencv android-ndk android-ndk opencv-stitching

Bu satırlardan herhangi birini eklerken:

#include "opencv2/stitching/detail/autocalib.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/matchers.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/motion_estimators.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/seam_finders.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/warpers.hpp"
#include "opencv2/stitching/warpers.hpp" 

bir .cpp dosyasına, aşağıdaki hataları verir:

Error:(147, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(148, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(149, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(150, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]

Error:Execution failed for task ':app:ndkBuild'. 

İşlem 'komutu' / home / dev / Android / Sdk / ndk-bundle / ndk-build '' sıfır olmayan çıkış değeri 2 ile bitti

Ancak diğer #include eklerken ... iyi çalışıyor. FYI, pencerelerde tamamen iyi, ubuntu'da hata var.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags